A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09- CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09- CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

-----

Thực hiện kế hoạch số 639/KH- PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09- CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Trường Tiểu học Cổ Đô xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan