A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo thực hiện công tác pháp chế, năm học 2019-2020

        Căn cứ Hướng dẫn số 842/HD-PGD&ĐT ngày 18/10/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì, hướng dẫn về việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020;

      Căn cứ kế hoạch số 282b/KH-THCĐ, ngày 21/10/2019 của Trường Tiểu học Cổ Đô về việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020. Trường Tiểu học Cổ Đô báo cáo sơ kết về thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế:

1.Kiện toàn tổ chức pháp chế:

Nhà trường tiếp tục ban hành Quyết định số 282a/QĐ-THCĐ ngày 21/10/2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Cổ Đô về việc thành lập Ban pháp chế của trường Tiểu học Cổ Đô năm học 2019-2020.

Ban hành Kế hoạch số 282b /KH-THCĐ, ngày 21/10/2019 của Trường Tiểu học Cổ Đô về việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020.

Phân công thành viên Ban pháp chế tham gia bồi dưỡng tập huấn về công tác pháp chế.

Tổ chức đánh giá sau mỗi đợt (học kì I, tháng 12/2019, đợt 2: tháng 5/2020).


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan