05/10/22  Tin của trường  35
Thực hiện CV 571/TTYT-YTCC&DD của TTYT huyện Ba Vì về tập huấn chương trình Nha học đường năm 2022. Trường TH Cổ Đô đã cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ.
 05/10/22  Tin của trường  9
Hoạt động trải nghiệm  là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1. Tại trường TH Cổ Đô, môn Hoạt động trải nghiệm đang được thực hiện từ khối 1 đến khối 3 của năm học 2022-2023.
 05/10/22  Tin của trường  23
Ngày 3/10/2022, trường TH Cổ Đô đã tổ chức Lễ khai mạc và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”
 24/09/22  Tin của trường  34
Thực hiện theo CV số 1188/GM- PGDĐT về Tập huấn, hướng dẫn sử dụng mạng Internet an toàn, hiệu quả.