09/04/20  Tin của trường  3
Kính gửi: Quý cha mẹ học sinh trường Tiểu học Cổ Đô!
 02/04/20  Tin của trường  19
Căn cứ kế hoạch Số: 177/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì.Căn cứ vào sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Hà Nội.Trường Tiểu học Cổ Đô xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện học trực tuyến, học trên truyền hình, ôn tập kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống ...
 01/04/20  Tin của trường  17
Đánh giá hoạt động tháng 3
 01/04/20  Tin của trường  19
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ban chi uỷ chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô xây dựng quy chế hoạt động như sau: 
 31/03/20  Tin của trường  12
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Cổ ĐôChi ủy chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...
 31/03/20  Tin của trường  14
Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ và nhà trường xây dựng chương trình hành động như sau: