Trò chơi: Di chuyển bóng bằng bụng của các bạn khối 1+2+3 trong ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn 2021