Phần thi năng khiếu của cô giáo Mai Bình trong hội thi " Giáo viên làm tổng phụ trách giỏi" 2017-2018