Nhảy khiêu vũ trong ngày hội CNTT - VHTT tiểu khu IV