Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM - Lã Phương Mai - 4A3