Đồng diễn võ thuật kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường TH Cổ Đô