Tiếp tục chương trình: Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi đến với một câu chuyện: Vịt con xấu xí do bạn Nguyễn Công Chí- 2A2 thể hiện.