18/11/22  Tin của trường  43
Thực hiện CV số 1400 ngày 27/10/2022 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì V/v hướng dẫn thực hiện hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 trong toàn ngành GD&ĐT Ba Vì.
 10/10/22  Tin của trường  177
Ngày 10/10/2022, Công đoàn Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì- Hà Nội vừa phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Hội nghị nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 và đề ra nhiệm vụ năm học 2022-2023
 05/10/22  Tin của trường  121
Hoạt động trải nghiệm  là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1. Tại trường TH Cổ Đô, môn Hoạt động trải nghiệm đang được thực hiện từ khối 1 đến khối 3 của năm học 2022-2023.