09/04/20  Tin của trường  3
Kính gửi: Quý cha mẹ học sinh trường Tiểu học Cổ Đô!
 02/04/20  Tin của trường  19
Căn cứ kế hoạch Số: 177/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì.Căn cứ vào sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Hà Nội.Trường Tiểu học Cổ Đô xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện học trực tuyến, học trên truyền hình, ôn tập kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống ...
 13/03/20  Tin của trường  31
Thực hiện công văn số 99/KH-PGD&ĐT ngày 13/02/2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Ba Vì. Trường tiểu học Cổ Đô xây dựng kế hoạch phổ biến SKKN cấp trường như sau: