01/04/20  Tin của trường  17
Đánh giá hoạt động tháng 3
 01/04/20  Tin của trường  19
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ban chi uỷ chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô xây dựng quy chế hoạt động như sau: 
 31/03/20  Tin của trường  12
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Cổ ĐôChi ủy chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...
 31/03/20  Tin của trường  14
Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ trường Tiểu học Cổ Đô, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ và nhà trường xây dựng chương trình hành động như sau: