• z2526253013992_81b895e8186bc8ddf3e654150055c024_3c807b1e7c
  • z2526253979728_6cd39fc03e4589008c365f6b47e2e2c8_e09e407c50
  • z2507303311187_b8bdeac2d4bce072ec06769b6d830c83_2722c19bb1
  • z2507308832962_c753f2d798626bd46ab3b42b39011f9c_6c34fd2ee1
  • 204704730_495159455116110_1993980232370268306_n_28e84fdf3f
  • 204173373_340383771094511_5400079681919741326_n_958a64efb5
  • hoat_dong_20_11_616960f31f
  • 8cd29619b671d4e99aad0969b54fa62780
  • 207263087_408963863790135_2939713862890081183_n_f6f3cd44e6
  • 209290115_2849475041983104_3032452698486576826_n_259be776d4
  • z2369403632343_6d38196760d5176a73c1d7bbfc845b3b_5438df6643
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện công văn số 523/CNTT ngày 22/9/2021 của Cục CNTT - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm 2021, ngày 16,17/10/2021, phòng GDĐT huyện Ba Vì đã tổ chức tập huấn kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử qua định dạng video và bài giảng E-learning. Toàn bộ giáo viên tham gia thi thiết kế bài ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 64