• z2526253013992_81b895e8186bc8ddf3e654150055c024_3c807b1e7c
  • z2526253979728_6cd39fc03e4589008c365f6b47e2e2c8_e09e407c50
  • z2507303311187_b8bdeac2d4bce072ec06769b6d830c83_2722c19bb1
  • z2507308832962_c753f2d798626bd46ab3b42b39011f9c_6c34fd2ee1
  • 204704730_495159455116110_1993980232370268306_n_28e84fdf3f
  • 204173373_340383771094511_5400079681919741326_n_958a64efb5
  • hoat_dong_20_11_616960f31f
  • 8cd29619b671d4e99aad0969b54fa62780
  • 207263087_408963863790135_2939713862890081183_n_f6f3cd44e6
  • 209290115_2849475041983104_3032452698486576826_n_259be776d4
  • z2369403632343_6d38196760d5176a73c1d7bbfc845b3b_5438df6643
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện văn bản số 1102-CV/BTCTU, ngày 06/01/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện Đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống phần mềm, kể từ tháng 01/2022. Để triển khai phần mềm đúng theo tiến độ của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Vì; Phòng Giáo dục ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3